Vakbond centum
Almere

Wat is disfunctioneren?

Disfunctioneren betekent in feite dat een werknemer niet voldoet aan de functie-eisen die aan hem gesteld worden. Zo mag van een manager verwacht worden dat hij beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Is dat niet het geval, dan zou dit aanleiding voor ontslag kunnen zijn.

Maar zo simpel als in bovenstaand voorbeeld is het vaak niet. Om te beginnen mag u van uw werkgever verwachten dat volstrekt helder is wat uw functie-eisen zijn. Heeft de werkgever een functie-omschrijving waaruit duidelijk blijkt wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn? Als dit niet het geval is, dan zal het voor een werkgever erg lastig zijn om vol te houden dat u disfunctioneert.

Ook kan er sprake zijn van een werkgerelateerde oorzaak waardoor u niet goed kunt functioneren. Als uw werkgever niet de juiste werkomgeving creŽert en u niet de beschikking geeft over de juiste middelen om goed te kunnen functioneren, dan zal er in die situatie ook niet snel een reden voor ontslag zijn.

Een voorbeeld.

Job Leenman werkt als verkoper bij een autobedrijf. Voor het jaar 2010 wordt hem door zijn werkgever meegedeeld dat hij minimaal dertig auto's zal moeten verkopen. Door de slechte publiciteit van het merk en de financiŽle crisis is deze target niet realistisch. Eind 2010 blijkt dat Job slechts 20 auto's heeft kunnen verkopen. Het feit dat Job zijn target niet heeft kunnen halen betekent in dit geval niet dat er sprake is van disfunctioneren.

Als Job zich in verkoopgesprekken onbeleefd en voortdurend ongeduldig naar potentiŽle klanten zou opstellen, kan er wel sprake zijn van disfunctioneren. Als Job hier door zijn werkgever op gewezen wordt en zijn houding verandert niet, dan zou dit tot ontslag kunnen leiden.

Ontslag wegens disfunctioneren

Als uw werkgever u zou willen ontslaan wegens disfunctioneren, dan moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

1.
In de eerste plaats moet uw werkgever de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf kunnen aantonen dat er inderdaad sprake is van onvoldoende functioneren. Dit bewijs zou uw werkgever bijvoorbeeld kunnen leveren door middel van functionerings- of beoordelingsverslagen, maar ook andere documenten zoals brieven, memo's of e-mails zouden als bewijs kunnen dienen om het disfunctioneren aannemelijk te maken.

2.
Ook zal uw werkgever duidelijk moeten maken dat u diverse malen op uw tekortschieten bent gewezen. Als uw werkgever alleen voor zichzelf noteert wat u volgens hem niet goed doet en hierover een intern dossier aanlegt, is dit onvoldoende voor ontslag. U mag van uw werkgever verwachten dat u duidelijk bent aangesproken op uw functioneren en dat uw werkgever concreet heeft aangegeven wat er moet verbeteren.

En voor alle duidelijkheid: als de werkgever beweert dat er sprake is van disfunctioneren, dan moet het niet alleen gaan om geringe verbeterpuntjes. Het moet dan gaan om belangrijke onderdelen van uw functie.

3.
De werkgever moet bovendien iets meer doen dat u enkel melden dat u onvoldoende presteert. U mag van uw werkgever verwachten dat hij serieus en actief geprobeerd heeft om uw functioneren te verbeteren. Men spreekt dan ook wel van een verbetertraject.

Afhankelijk van uw functie en de lengte van uw dienstverband mag u bijvoorbeeld verwachten dat u extra coaching of begeleiding krijgt en soms zelfs dat de werkgever zorgt voor aanvullende scholing of training.

4.
Tot slot zal een kantonrechter of UWV Werkbedrijf een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren afwijzen als duidelijk is dat u slechts tijdelijk onvoldoende presteert, bijvoorbeeld vanwege een ziekte of tijdelijke moeilijke familie-omstandigheden.